Polityka

Romowie, pamięć, tradycja

Małgorzata Mostek: Wobec kultury romskiej nie używamy zazwyczaj kategorii postępu cywilizacyjnego – może między innymi dlatego, że kultura ta zbudowana jest na innym paradygmacie, opiera się o odmienne wartości: o przekaz ustny, silne tradycje rodu, mocne więzi pomiędzy poszczególnymi członkami i wyprowadzone z tego hierarchie społeczne, które są prawie w ogóle nieprzekładalne na świat zewnętrzny. […]

Czytaj więcej