Miasto

Miasto, makiety, mieszkańcy

Metoda Miasto to nie tylko budynki, drogi, infrastruktura i kompozycja przestrzenna, ale także (a może przede wszystkim) ludzie – użytkownicy przestrzeni: mieszkańcy, pracownicy, turyści czy nawet przejezdni. Stając przed zadaniem przeprojektowania istniejącej przestrzeni – z bogatą historią, gronem mieszkańców i stałych użytkowników przywiązanych do miejsca – nie możemy zignorować ich prawa do stanowienia o własnym […]

Czytaj więcej