Kultura

Wydyskutować instytucję

Filharmonia w powszechnym odczuciu stanowi synonim instytucji elitarnej i snobistycznej, ale w rzeczywistości nie musi taką być. Może być instytucją otwartą, której wizja, program i model działania wypracowywane są w procesie deliberacji, z udziałem publiczności i pracowników. O przemianach w Filharmonii Łódzkiej i doświadczeniu udziału w warsztatach deliberacyjnych pisze Marta Madejska.

Czytaj więcej
Miasto

Łódź – studium przypadku

Jest takie miasto w środku Polski, które zaprzecza podziałom na centra i peryferie, metropolię i niemiasto. Nie mieści się w kategoriach poznawczych i w zasięgu narzędzi stosowanych zwykle do rozwiązywania problemów, które go nękają.

Czytaj więcej