Kultura

Rozliczyć egzystencjalizm… (Albert Camus z perspektywy ponowoczesności)

Od redakcji:Właśnie ukazał się pierwszy w 2011 roku numer „Tekstualiów”, poświęcony w większości nowym odczytaniom Camusa. Przypadająca na zeszły rok 50 rocznica śmierci pisarza w polskich periodykach kulturalnych przeszła praktycznie bez echa. „Tekstualia” stawiają pytanie o wartość pism Camusa dla współczesnego czytelnika i nauk humanistycznych. Jako zachętę do sięgnięcia po kwartalnik prezentujemy fragment rozprawy Edwarda […]

Czytaj więcej
Kultura

Literatura w czasach globalnych mediów

[…]Literatura pod wpływem internetu nie podlega takim przemianom jak muzyka. Być może dużą rolę w tym odgrywa samo medium. Komputer i internet w wypadku muzyki służyć mogą do kupowania/ściągania płyt. Co ważniejsze, PC może być bardzo dobrym odtwarzaczem, jeśli tylko posiada się dobrą kartę dźwiękową i odpowiednie głośniki, zaś internet jest doskonałym źródłem informacji (anglojęzyczna […]

Czytaj więcej