Polityka

Konflikty XXI wieku: w ślad za świetlistą przyszłością cz. 2

Rozważmy przypadek Afganistanu. Zniszczenie baz terrorystów w rezultacie jedenastego września było zasadne i, patrząc z tego punktu widzenia, misja się powiodła. Al-Kaida nie działa już w Afganistanie (przeniosła się do Pakistanu i innych krajów). Zapobieżenie jej powrotowi stanowi także zasadny cel, który można osiągnąć utrzymując opcję niszczenia wszystkich nowych baz. Wymaga to istnienia jedynie jakiejś […]

Czytaj więcej
Polityka

Konflikty XXI wieku: w ślad za świetlistą przyszłością cz. 1

W początkach XXI wieku światem rządzi wiele państw. Istnieją republiki obywatelskie i monarchie konstytucyjne, demokracje liberalne i socjalistyczne, państwa narodowe i wielonarodowe imperia, państwa świeckie i teokratyczne, tyranie, państwa upadłe i takie, które nie pasują do żadnej znanej nam kategorii politycznej. Około dwustu państw współpracuje i rywalizuje ze sobą, uczestnicząc we wspólnych instytucjach międzynarodowych, dbając […]

Czytaj więcej