Polityka

Dialektyka płci (fragment)

Książka Shulamith Firestone Dialektyka płci (Dialectics of Sex) została wydana po raz pierwszy w 1970 roku i stała się jedną z najważniejszych prac tzw. drugiej fali feminizmu. Dotąd nie doczekała się jednak polskiego przekładu. Publikujemy fragment pierwszego rozdziału w tłumaczeniu Marty Wróblewskiej. 

Czytaj więcej
Polityka

Polityka prywatności

Jedna czwarta odpowiedzialności zamiast piedestału macierzyństwa 22 września w Kijowie w ramach IV Krajowego Kongresu Bioetyki odbyło się sympozjum „Moralno-etyczne aspekty sztucznego przerywania ciąży”, przy wsparciu Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, Ogólnoukraińskiej Rady Cerkwi i organizacji religijnych. To wydarzenie oraz rezolucja uchwalona przez Sympozjum (w której mowa o ustawodawczym zakazie aborcji i promowaniu […]

Czytaj więcej
Polityka

Prywatne problemy ukraińskiego feminizmu

Kiedy pytają mnie, czy jestem feministką, odpowiadam bardzo ostrożnie. Odpowiedź waha się od twierdzącej do przeczącej – w zależności od mojej oceny tego, kto pyta. Przeważająca większość naszych współobywateli, słysząc o feminizmie, zaczyna patrzeć na rozmówcę przez pewien pryzmat (jak na kogoś nieprzystosowanego). Feminizm postrzega się u nas jako pewien wybór marginalnych, radykalnych stereotypów (ekstremizm, […]

Czytaj więcej