Polityka

Jakość władzy

Próba oceny ukraińskich elit Kiedy tak zwana „trzecia fala demokratyzacji” objęła terytoria Związku Radzieckiego i bloku komunistycznego, co doprowadziło do utworzenia niezależnych państw, przed elitami władzy nowych demokracji stanęły całkowicie nowe wymagania. Regionalne elity republik radzieckich musiały jak najszybciej zmienić sam sposób swojego istnienia: od tej chwili musiały rozwiązywać państwotwórcze zadania. Sprawę dodatkowo utrudniał fakt, […]

Czytaj więcej