Miasto

Suplement do sondażu deliberatywnego w Poznaniu

14 lipca prezydent Poznania Ryszard Grobelny ogłosił wyniki pogłębionych konsultacji budżetowych – tzw. sondażu deliberatywnego (Wyniki sondażu). Prezydent podkreślił, że tego typu debaty z udziałem mieszkańców należy kontynuować: „jest to ciekawe doświadczenie zarówno dla mieszkańców-uczestników sondażu, jak i dla władz miasta”. Stwierdził jednocześnie, że wyniki sondażu będą brane pod uwagę przy wprowadzaniu optymalizacji niektórych wydatków […]

Czytaj więcej