Kultura

Literatura w czasach globalnych mediów

[…]Literatura pod wpływem internetu nie podlega takim przemianom jak muzyka. Być może dużą rolę w tym odgrywa samo medium. Komputer i internet w wypadku muzyki służyć mogą do kupowania/ściągania płyt. Co ważniejsze, PC może być bardzo dobrym odtwarzaczem, jeśli tylko posiada się dobrą kartę dźwiękową i odpowiednie głośniki, zaś internet jest doskonałym źródłem informacji (anglojęzyczna […]

Czytaj więcej