Miasto

Lokalnie i globalnie

Afryka stała się fałszywym synonimem cierpienia zrodzonego przez konflikt czy ubóstwo; z tego względu granice naszych ram poznawczych zostały ograniczone – utożsamiamy jej mieszkańców z biernością wobec zastanych zjawisk. Tymczasem Afryka Subsaharyjska podlega dynamicznym przemianom – także na poziomie idei, które są tworzone przez Afrykanów z myślą o Afryce. Nowe zjawiska rodzą się z ich […]

Czytaj więcej