Jeżeli w najbliższych latach czeka nas zmiana, warto zobaczyć, co dziedziczymy i z jakiej pozycji startujemy.

Numer Res Publiki Nowej, a w nim m.in. raport na temat źródeł niepokoju społeczeństwa obywatelskiego, jego kondycji w Polsce oczami przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz badaczy, a także sytuacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Do nabycia w naszej księgarni. (Available also in English).

Przygotowanie numeru poprzedziła konferencja Kondycja trzeciego sektora w Polsce, która odbyła się 25 września 2018 roku w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Niderlandów. Udział wzięli ambasadorowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz badacze społeczeństwa obywatelskiego.

Temat regeneracji społeczeństwa obywatelskiego podjęliśmy również podczas wydarzenia w Ambasadzie Kanady 28 lutego 2019 roku. Rozmawialiśmy w formacie fireside chat z przedstawicielami młodego i średniego pokolenia osób społecznie zaangażowanych, a także zostały wygłoszone motivational speeches.

W ramach projektu poprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Grupy Wyszehradzkiej o opowiedzeniu o znaczeniu świata cyfrowego dla ich aktywności.

W mediach ukazały się również artykuły poświęcone społeczeństwu obywatelskiemu w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.

 

Projekt dofinansowany przez:

National Endowment for Democracy

Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce
Ambasadę Kanady w Polsce