Trzy dekady od końca zimnej wojny – RPN 8/2019

Trzy dekady od końca zimnej wojny – RPN 8/2019

Wersja PDF magazynu internetowego Res Publiki Nowej 8/2019

Opcje zakupu:
Trzy dekady od końca zimnej wojny – RPN 8/2019 Kup

Opis produktu

Trzydzieści lat temu rozpoczęliśmy wspólnie marsz ku demokracji i wolności, ale każdy z krajów regionu Europy Środkowej miał inny punkt wyjścia, wynikający z różnic gospodarczych, odmiennych kultur politycznych, czy też tradycji demokratycznych.

Dziś widać jasno, że koniec zimnej wojny stworzył narodom tej części świata szansę na transformację, uwalniając ludzki potencjał, ale absolutnie nie gwarantował sukcesu. Doświadczenia trzech krajów, opisane w tym numerze, pokazują, że ta sytuacja została w różny sposób wykorzystana w ciągu ostatnich 30 lat. Wiemy też, że „powrót do Europy” nie gwarantuje bezpieczeństwa i udanej transformacji. Przyszłość narodów Europy Środkowej zależy tylko od nich samych.

Spis treści:

ZABOROWSKI: Trzydzieści lat od końca zimnej wojny

Koniec zimnej wojny stworzył narodom Europy Środkowej szansę na transformację, uwalniając ludzki potencjał, ale absolutnie nie gwarantował sukcesu

BIELECKI: Katastrofy nie było

Wszystkie dotychczasowe ekipy rządowe uważają się za współojców sukcesu, nawet jeśli krytykowały transformację

HANDL: Refleksja z drugiej strony sceny politycznej

Czeska polityka została sprowadzona do sposobu dystrybucji władzy i zasobów, a także pragmatycznego zarządzania kwestiami bieżącymi

DOMARADZKI: Bułgaria po trzydziestu latach – łatana demokracja

W Bułgarii Unia Europejska nie jest postrzegana jako wspólny projekt, ale jako kroplówka zapewniająca rządowi spełnianie społecznych oczekiwań

PRZYBYLSKI: Prawdziwa tragedia Europy Środkowej

Europa Środkowa ponownie stoi na rozdrożu i tym razem nie ma wskazówek odnośnie kierunku, w którym ma podążać jak to było 30 lat temu

Ilustracja: Paweł Kuczyński
ISSN 2353-933X

 


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj