Polska Polityka Wschodnia – RPN 5-6/2020

Polska Polityka Wschodnia – RPN 5-6/2020

Opcje zakupu:
Polska Polityka Wschodnia – RPN 5-6/2020 Kup

Opis produktu

Wersja PDF magazynu internetowego Res Publiki Nowej 5-6/2020

Do niedawna Polska potrafiła skutecznie wpływać na politykę wschodnią Unii Europejskiej, która w dużej mierze powstawała w oparciu o pomysły i inicjatywy wypracowywane w Warszawie. Wystarczy wspomnieć choćby Partnerstwo Wschodnie czy wciąganie Ukrainy, Mołdawii i innych państw sąsiedztwa wschodniego w krąg oddziaływania unijnych regulacji, które w istotny sposób europeizują państwa stowarzyszone z UE. W obu przypadkach UE kierowała się pomysłami i inicjatywami, które zostały w rzeczywistości wypracowane w Warszawie. Na żadnym innym polu Polska nie miała porównywalnego wpływu na politykę Unii Europejskiej i można dziś śmiało powiedzieć, że bez Warszawy polityka UE wobec wschodu byłaby mniej twórcza i bardziej pasywna.

ZABOROWSKI: Polska polityka wschodnia na mieliźnie

Jak kształtuje się polska polityka wschodnia i w których aspektach jest postęp, a w których wręcz przeciwnie?

W Białorusi przebudził się śpiący dotąd naród i w pokojowych demonstracjach masowo manifestuje swój sprzeciw wobec „ostatniego dyktatora Europy”. Reżim natomiast pokazuje swoje najgorsze oblicze. Aleksander Łukaszenka powoli odzyskuje kontrolę nad Białorusią. Akcje protestacyjne wciąż trwają, ale stają się coraz mniej liczne, opór słabnie.  Pozostaje pytanie: co dalej? Jakie wnioski z wydarzeń na Białorusi powinny wyciągnąć Polska, Unia Europejska i szerzej Zachód?

POCZOBUT: Białoruś – w pułapce błędnych hipotez

PRZYBYLSKI: Białoruś – Tragedia Europy Wschodniej

I jeszcze szczególnej roli kobiet w masowych protestach przeciwko Aleksandrowi Łukaszence:

LAPUTSKA: Od królowych piękności do bojowniczek o wolność

I tym co dalej na wschodzie:

PRZYBYLSKI / CLOET: Odważny plan wspierania Białorusinów

Litwa, nasz kraj sąsiedzki, choć stosunkowo niewielki, zajmuje ważne miejsce w polskiej polityce. Dwa aspekty, czyli historia i kwestia polskiej mniejszości, długo dosyć skutecznie „mieszały” w polsko- litewskich relacjach, i to z winy obu stron. Gdzie teraz są stosunki polsko-litewskie?

PRZEŁOMIEC: Stosunki polsko-litewskie

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania debaty Co dalej na wschodzie? Europejska, regionalna i polska polityka wschodnia. Dyskusja prowadzona przez Redaktora Naczelnego Res Publiki, Marcina Zaborowskiego, odbyła się z udziałem dr Olafa Osicy i Wojciech Przybylskiego. O tym jaka powinna być europejska i polska polityka wobec wschodu, kto rzeczywiście ją kształtuje i co wpływa na dynamikę kierunku polityki wobec wschodu, oraz jaki wpływ na nią będą miały wydarzenia na Białorusi można posłuchać tutaj.

A oprócz tego:

O Węgrzech, gdzie rok 2020 miał upływać pod znakiem rocznicy traktatu w Trianon:

GÓRALCZYK: Węgry nade wszystko

Oraz recenzja książki Jeffreya D. Sachsa –  New Foreign Policy. Beyond American Exceptionalism:

MROCZKOWSKI: Internacjonalista w służbie demokracji


ISSN 2353-933X


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj