Marcin Król | Styl myślenia. O Polsce i Europie z odwagą

Marcin Król | Styl myślenia. O Polsce i Europie z odwagą

Kiedy w 1979 roku w polskim podziemiu powstawało pismo „Res Publica”, Marcin Król wydał w Paryżu książkę Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych” i „Polityki”, którą można uznać za swoisty manifest ideowy. Tytuł niniejszej publikacji nawiązuje do innego rozumienia „stylu myślenia”. Józef Tischner pisał, że jest on zawsze „określany przez ideę prawdy”. Styl myślenia jest to zatem stosunek do rzeczywistości, do świata. Tak jak mówimy o stylu życia, tak też możemy mówić o stylu myślenia – stylu życia intelektualnego. Od ponad 30 lat odkrywamy go u Marcina Króla dzięki publikacjom w „Res Publice” i „Res Publice Nowej”.

Książka dostępna jest tylko w wersji elektronicznej w formatach MOBI oraz EPUB.

 

Opcje zakupu:
Marcin Król | Styl myślenia. O Polsce i Europie z odwagą 20  Kup

Opis produktu

Teksty te zadziwiają z jednej strony konsekwencją poruszanych tematów, z drugiej – trwaniem przy pewnych wartościach i niezmienną postawą. Nie może dziwić, że w tak ważnym okresie w naszej historii Marcin Król roztrząsał sprawy polskie. Wśród nich możemy wyróżnić dwa obszary: jeden związany bezpośrednio ze sprawami bieżącymi – dokonującymi się przemianami, drugi zaś odnoszący się do polskiego dziedzictwa, które także wpływało i wpływa na nasze doświadczenie. Możemy w nich znaleźć rozważania o tradycji romantycznej i jej znaczeniu w polskiej polityce i kulturze – co zawsze zajmowało Marcina Króla, o czym świadczą jego książki Podróż romantyczna i wydana przez Res Publikę pod koniec ubiegłego wieku pozycja Romantyzm. Piekło i niebo Polaków – czy też rozliczenia z tradycją endecką. Wszystkie te tematy były jednak zawsze rozpatrywane przez Autora z perspektywy wartości europejskich. Choć trudno je wszystkie wymienić i nazwać, eseje Marcina Króla ułatwiają ich rozpoznanie.

Ponad wszelką wątpliwość do takiego kanonu idei europejskich należą demokracja i liberalizm. To kolejne tematy, z którymi intelektualnie Król mierzył się przez wszystkie lata, będąc redaktorem naczelnym „RP” oraz „RPN” i czyni to nadal, po ustąpieniu z tego stanowiska. Dziś te sprawy nabierają jeszcze większego znaczenia. Bo choć demokracja i liberalizm obecnie porządkują Europę, to wciąż stanowią wyzwanie, które musimy nieustannie podejmować. W dwóch przypadkach są to sprawy szczególnie trudne – dla konserwatystów i Kościoła. Pierwsza grupa to osoby, które prezentują postawę konserwatywną, czyli mają taki stosunek do świata, jaki był i jest bliski Marcinowi Królowi, dlatego nie dziwi, że kwestie związane z tym zagadnieniem wielokrotnie podnosił na łamach „Res Publiki”. Kościół z kolei odgrywa w życiu społecznym, czy to nam się podoba, czy nie, na tyle istotną rolę, że pominąć go w rozmyślaniu nad światem niepodobna.

Zebrane w tym tomie eseje podzieliliśmy więc na następujące działy: Polska droga do wolnościZmagania z dziedzictwemO demokracjiO liberalizmieO postawie konserwatywnej oraz O Kościele.

Oddajemy do rąk czytelnika niniejszą publikację ze świadomością, że nie jest ona ukoronowaniem twórczości Marcina Króla, lecz jedynie podsumowaniem pewnego jej etapu. O tym, że nie jest to zwieńczenie, świadczy obecna działalność Autora – wydawane książki, publikowane artykuły, udzielane wywiady, które nie przestają poruszać kluczowych kwestii, inspirować, a także pokazywać, jak ważny w życiu publicznym jest styl myślenia.

Redakcja „Res Publiki Nowej”

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj