Wytyczne dla autorów

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla osób chcących publikować w Res Publice Nowej.

Prosimy o przesyłanie tekstów przygotowanych zgodnie z wytycznymi.

Zgłoszone teksty podlegają wewnętrznej dyskusji redakcji oraz zewnętrznej recenzji eksperckiej zgodnie z niniejszym formularzem.

Proces recenzyjny każdorazowo zakończony jest jednoznaczną decyzją co do publikacji lub odrzucenia tekstu. O decyzji Redakcja informuje Autora drogą elektroniczną.

Teksty przyjęte do publikacji podlegają dalszym pracom redakcyjnym (redakcja merytoryczna we współpracy redaktora prowadzącego tekst wraz z autorem; redakcja językowa).

Za teksty przyjęte do publikacji Autor otrzymuje wynagrodzenie obliczone zgodnie ze stawką 2 gr za 1 znak. Rozliczenie dokonywane jest w oparciu o umowę autorską, zawieraną pomiędzy Fundacją Res Publica a Autorem.

Teksty odrzucone umieszczane są w indeksie tekstów odrzuconych.

Teksty oceniają:

Łukasz Bukowiecki, historia kultury

Artur Celiński, polityka miejska/polityka kulturalna

Justyna Czechowska, filologia skandynawska

Cain Eliott, filozofia religii, judaistyka, redakcja językowa, native English speaker

Tomasz Kasprowicz, ekonomia

Kasia Kwiatkowska, stosunki międzynarodowe/polityka wschodnia

Magdalena Malińska, literaturoznawstwo, redakcja językowa, j. polski (filolog)

Marcin Moskalewicz, filozofia polityki/filozofia historii/historia nauki

Martyna Obarska, antropologia kultury

Kacper Pobłocki, antropologia i historia miasta

Wojciech Przybylski, historia idei/myśl euroatlantycka

Jędrzej Sokołowski, historia fotografii