10/25

Projekt powstał przy współpracy z firmą International Paper z okazji 25-lecia wolności. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznała publikacji prawo do posługiwania się logotypem 25 LAT WOLNOŚCI.

Na stronie www.10-25.pl znajdują się teksty przemówień, wstęp od firmy International Paper, słowo od redakcji i przedmowa Lecha Wałęsy oraz sama książka (eBook)Wszystkie teksty publikujemy w dwóch językach: po polsku i po angielsku.

Ekskluzywne wydanie zostało wydrukowane na papierze International Paper.

Wróć

This project has been launched in cooperation with the International Paper on the occasion of 25th anniversary of freedom. The Chancellary of the President of Poland has granted right to brand it with the 25 YEARS OF FREEDOM logo.

The website www.10-25.pl contains transcripts of actual speeches, an introduction from the International Paper, as well as a rationale from editors and a foreword by Lech Wałęsa. You may also download the eBook. All texts are published both in English and in Polish.

 Exclusive hardcover edition has been printed on paper from the International Paper.

Back

international-paper-logo

logo respy rpn res publiki nowe
25_lat_czerwony-01