Na początku był papier

International Paper

Read in English

Papier ma w sobie coś namacalnie krzepiącego. Wciąż pozostaje skutecznym sposobem przekazywania i przyswajania idei.

Jest w nim pewna ponadczasowość. Doskonale potrafi uchwycić i zachować drobne skarby życia, inspirujące przemówienia, kluczowe momenty w historii.

„Momenty definiujące współczesną Polskę” to wyjątkowy zbiór przemówień wybitnych Polaków, które po raz pierwszy zostały zebrane w wyniku wspólnej inicjatywy International Paper, pionierskiego inwestora w Polsce, oraz Res Publiki Nowej. To nasz drobny wkład do świętowania niezwykłych osiągnięć Polski w ciągu minionych 25 lat.

Wydaliśmy te przemówienia w formie papierowej, aby stworzyć pamiątkę, która pozwoli wspominać je i sławić po wieczne czasy.

Jak mówi stare powiedzenie, ciekawość ma własne racje istnienia. Mamy nadzieję, że jutrzejsi dociekliwi będą pochłaniać, zgłębiać i rozważać zawarte w tych „Momentach” idee i aspiracje swoich rodaków z przeszłości, a przez to podtrzymają żywego polskiego ducha w swoich marzeniach o przyszłości.

Więcej informacji na temat firmy International Paper, naszych produktów i działań z zakresu zrównoważonego rozwoju znajdą Państwo na naszej stronie.

Wróć

It all begins with paper

International Paper

There is something reassuringly tangible about paper. It still remains an effective way of communicating and assimilating ideas.

There’s a timelessness to it and a perfect way to capture life’s little treasures from inspiring speeches to defining moments in history.

“Moments that defined modern Poland”, a shared initiative by International Paper, a pioneer investor in Poland in cooperation with Res Publika Nowa is a unique collection of speeches from iconic Polish figures that have been brought together for the first time ever. It’s our small way of contributing to and jointly celebrating in Poland’s achievements over the last 25 years.

We have committed them to paper, a keep sake to be remembered and celebrated for eternity.

As the old saying goes, curiosity has its own reason for existing. Our hope is that the curious minded of tomorrow will absorb, learn and reflect on the ideals and aspirations contained in these “Moments” from their Polish compatriots of the past and in so doing keep the spirit of Poland alive in their dreams for the future.

For more information about International Paper, its products, and sustainability efforts, visit our website.

Back