Magazyn Miasta


| STRONA GŁÓWNA | KSIĘGARNIA | REDAKCJA | KONTAKT | FACEBOOK | WESPRZYJ NAS |


Magazyn Miasta poświęcony jest kulturze miejskiej, różnym aspektom rozwoju miast i metropolii polskich (od polityki miejskiej i zarządzania przez urbanistykę i architekturę po projektowanie i sztukę w przestrzeniach publicznych). Kwartalnik jest pierwszą ogólnokrajową i międzyśrodowiskową platformą wymiany poglądów i doświadczeń, która pomoga wszystkim środowiskom zaangażowanym w pracę nad przemianami polskich przestrzeni zurbanizowanych w podejmowaniu mądrych decyzji i działań, podnoszących jakość życia mieszkańców. Tytuł skierowany jest do środowisk zajmujących się rozwojem miast, chcących poszerzać wiedzę i perspektywy dotyczące środowiska ich pracy – od mieszkańców i artystów po urbanistów, architektów i aktywistów. Dystrybuowany jest też wśród samorządów i pracowników urzędów miejskich.

Magazyn Miasta współtworzą specjaliści różnych dziedzin, rozpatrując miejskie zagadnienia i rozwiązania z Polski i zza granicy. Na jego łamach poruszane są kluczowe tematy dotyczące zjawisk i problemów, z jakimi borykają się przestrzenie zurbanizowane. Kwartalnikowi patronują Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Merytorycznie współpracują z nami Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Kongres Ruchów Miejskich.

Magazyn powstał w 2013 roku z inicjatywy Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, we współpracy z licznymi środowiskami. Od drugiego numeru wydawany jest przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, IBPP pozostaje współwydawcą.

Od jakości miast, jakości ich przestrzeni – zależy jakość naszego życia. Dobrze więc, że powstaje pismo poświęcone problematyce miejskiej – jego fachowość, obiektywność i dobre przykłady rozwiązań problemów miejskich powinny wspomagać działania tych, którzy za nasze miasta są odpowiedzialni.

Grzegorz A. Buczek, Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Żyjemy w świecie,  w którym,  szczególnie w Polsce,  coraz trudniej jest żyć. Może czasopismo Miasta to promyk nadziei. Oby.

prof. Bohdan Jałowiecki, socjolog miasta

Mam nadzieję, że nowe pismo pomoże uzmysłowić politykom i społeczeństwu, że przyszłość naszego kraju zależy od tego, czy młodzi, wykształceni Polacy będą wiązać swą przyszłość z metropoliami polskimi, a nie z zagranicznymi.

Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska, prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

Walorem pisma jest różnorodność pokoleniowa oraz zderzanie opinii użytkowników miast z wiedzą profesjonalistów.

Andrzej Lubiatowski, urbanista, dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich

Dobrze się stało, że powstała nowa platforma umożliwiająca wszczęcie raz jeszcze debaty na temat miast, w tym polityki mieszkaniowej.

Dr Irena Herbst, była wiceminister gospodarki, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Jeśli dziś nie zaczniemy rozmowy o miastach, nikt za nas tego nie zrobi i choć nie zgadzam się z niektórymi tezami przedstawionymi w pierwszym numerze Miast, inicjatywa ta jest dobrą okazją, by porządniej zająć się rozmową o polskich przestrzeniach zurbanizowanych.

Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy

Marzę, by nasze miasta stały się prawdziwą niszą ekologiczną sprzyjającą przede wszystkim godnemu życiu gatunku ludzkiego. Mam nadzieje, że Magazyn Miasta przybliży spełnienie tak wymyślnych marzeń.

Andrzej Bratkowski, były minister gospodarki przestrzennej i budownictwa

Podejście do krajobrazu zurbanizowanego musi się zmienić na całościowe, wielo-dyscyplinarne, przesycone troską i biorące pod uwagę potrzeby wszystkich grup społecznych. Konstytucyjne zapisy dotyczące zrównoważonego rozwoju, czy dostępu do mieszkań powinny wypełniać się żywą treścią, oby ze wsparciem ze strony zaangażowanych wydawnictw, takich jak dobrze zapowiadające się MIASTA.

Dariusz Śmiechowski, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Miasta tworzymy wspólnie – odbija się w nich to co w nas najlepsze i najgorsze. Musimy o miastach, czyli o sobie, szczerze rozmawiać – bez tego nie zbudujemy mądrej przestrzeni życiowej. To pismo ma szansę stać się platformą wymiany wiedzy o mieście – gromadzonej przez badaczy, wykorzystywanej przez praktyków.

Bogna Świątkowska, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

Magazyn Miasta może być szansą na spotkanie strony „eksperckiej”, która często zabiera głos w sprawach miejskich, ze stroną samych mieszkańców i mieszkanek, którzy mają trudności z dotarciem do mediów i wyrażeniem swoich potrzeb czy problemów. A bez takiego spotkania nie mamy szans na pozytywny rozwój naszych miast i ich wspólne kształtowanie!

Weronika Śmigielska, Inicjatywa „Prawo do miasta”


| STRONA GŁÓWNA | KSIĘGARNIA | REDAKCJA | KONTAKT | FACEBOOK | WESPRZYJ NAS |