PWS

Przyszłość Ukrainy

Dla dobra demokracji musimy wzmacniać ukraińskie niezależne i pluralistyczne media. List otwarty w sprawie sytuacji na Ukrainie wystosowali intelektualiści, dziennikarze i działacze społeczni z całego świata. Wśród sygnatariuszy są Marcin Król, Shlomo Avineri, Aleš Debeljak, Jeff Goldfarb, László Rajk jr., Jacques Rupnik, Aleksander Smolar oraz Gesine Schwan. W liście podkreślono między innymi rolę, jaką mają […]

Czytaj więcej
PWS

Kontra: Polityczna Sfera (Białoruś)

Od profesjonalnego pisma związanego z naukami politycznymi na Białorusi powinno się wymagać skupienia na zestawie określonych tematów w ramach ustalonych teorii, a nie wychodzenia „poza”, w nieznane, rzadkie, wymagające. Jednak ta zasada nie odnosi się do „Politycznej Sfery”, nawet jeśli już sam tytuł jest zbyt ambitny jak na warunki panujące w kraju. „Polityczna Sfera” jest […]

Czytaj więcej
Aktualności

Nowa odsłona Partnerstwa Wolnego Słowa

Fundacja Res Publica rozpoczyna kolejny etap programu Partnerstwa Wolnego Słowa, którego celem jest wspópraca między redakcjami czasopism ideowo-kulturowych z krajów byłego Bloku Wschodniego. Dotychczas działania kierowane były na Białoruś i Ukrainę. Tym razem zakres współpracy zostanie poszerzony o inne kraje Partnerstwa Wschodniego. Realizowany od 2009 roku program PWS stawia sobie za cel współpracę z redakcjami […]

Czytaj więcej
Aktualności

List otwarty redakcji Partnerstwa Wolnego Słowa

Warszawa, 8 marca 2012 r.     Szanowny Pan prof. Serhij Kwit Przewodniczący Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska   Szanowny Panie Rektorze, Wyrażamy zdumienie i niepokój w związku z decyzją uczelni o zawieszeniu działalności Centrum Kultury Wizualnej. Prosimy o jej ponowne przemyślenie ze względu na dobre imię uczelni, a także dbanie o kulturę debaty, której tak bardzo […]

Czytaj więcej
Aktualności

Koncert Imagination Quartet inaugurujący program Partnerstwo Wolnego Słowa

<pinkowski:class=left>Redakcja Res Publiki Nowej zaprasza na koncert inaugurujący program Partnerstwo Wolnego Słowa, który odbędzie się 26. maja o godz. 20 w siedzibie kwartalnika (ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa). Partnerstwo Wolnego Słowa jest autorskim projektem RPN skierowanym do redakcji pism społeczno – kulturalnych z państw uczestniczących w programie Partnerstwo Wschodnie oraz Rosji i państw Bałtyckich. Koncert jest […]

Czytaj więcej