Aktualności

Co mówi Warszawa?

Zapraszamy na spotkanie „Co mówi Warszawa?”, które odbędzie się 13 lutego o godzinie 18.00 w klubokawiarni Chłodna 25. Warszawa się zmienia. Raz po raz z tkanki miasta znikają bary mleczne, a otwiera się coraz więcej sieciowych kawiarni i oddziałów banków. Architektura składająca się na miejski pejzaż – dworce, mosty, kamienice – ginie pod warstwami reklam. […]

Czytaj więcej
Aktualności

Polityka nie bank

Punkt odniesienia debaty o tym co polityczne w ostatnich dziesięcioleciach w znacznym stopniu uległ przewartościowaniu. Centralną osią polityczności jest już nie tylko państwo rozumiane jako reprezentacja wspólnoty narodowej, ale w coraz większym stopniu ponadnarodowa konstrukcja Europy. Zasadnicze wyjaśnienie przyczyny zawiera się w lapidarnej uwadze Daniela Bella, że państwo narodowe jest zbyt duże do rozwiązywania problemów […]

Czytaj więcej
Aktualności

Światełko w tunelu

Paszporty „Polityki” 2011 w kategorii muzyki poważnej przykuły moją uwagę głównie z powodu nominacji Agnieszki Budzińskiej-Bennett. To sprawa wyjątkowa, bowiem we wcześniejszych edycjach artyści zajmujący się muzyką dawną byli dość skrzętnie pomijani.

Czytaj więcej
Aktualności

Trendy w teatrze

Paszporty Polityki z dziedziny teatru są dla mainstreamu interesującego się życiem kulturalny tym, czym pokazy mody dla fashionistek – wyznaczają trendy obowiązujące w nadchodzącym sezonie. W tym przypadku podrzucają słowa kluczowe, które warto mieć w swoim słowniku, choć można dobierać je dowolnie. 

Czytaj więcej
Aktualności

Dużo większa historia

W gąszczu zasłyszanych, przeżytych opowieści i wypowiedzianych zdań – otwiera się w końcu przestrzeń dla czytelnika. Nie podpowiadając mu jednoznacznych rozwiązań Mikołaj Łoziński umożliwia odnalezienie tych pytań, które subiektywnie będą najbardziej aktualne. 

Czytaj więcej
Aktualności

Zimna przystawka

„Paszport Polityki” dla Nicolasa Grospierre’a w dziedzinie sztuk wizualnych jest przykładem tego, w jak dalekie i nieprzewidywalne strony odpływa dziś fotografia. I robi to z sukcesami.

Czytaj więcej
Aktualności

Chwała urzędnikom!

Być może niektórzy politycy przypisują administracyjną bezkolizyjność polskiego przewodnictwa w Radzie UE wyłącznie sobie, bo trudno im znaleźć sukcesy w dziedzinach, za które sami rzeczywiście odpowiadają. Jeśliby tak rzeczywiście było, ciągłe powtarzanie, że „Polska zdała egzamin”, należałoby odczytywać jako kamuflaż niedostatków politycznego przywództwa (wynikających z różnych, głównie zewnętrznych, przyczyn), ale i objaw największego bodaj zaniedbania […]

Czytaj więcej
Aktualności

List otwarty do Bronisława Komorowskiego

O PANEL OBYWATELSKI W SPRAWIE DEMOKRACJI LOKALNEJ Szanowny Panie Prezydencie, Z życzliwością przyjęliśmy Pana pierwszą inicjatywę ustawodawczą, której głównym celem miało być wzmocnienie udziału mieszkańców w samorządzie. Zgadzamy się, że do budowania społeczeństwa obywatelskiego przydatny będzie impuls na poziomie ustawy i w zakresie tworzenia mechanizmów dla demokracji partycypacyjnej może Pan liczyć na nasze wsparcie. Nasz […]

Czytaj więcej
Aktualności

Raporty z prezydencji / Migracje

Co zakładał program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze jednolitej europejskiej polityki migracyjnej? Czy postulował raczej kontynuacje prac zapoczątkowanych w czasie poprzednich prezydencji, czy też wnosił jakieś nowe rozwiązania?

Czytaj więcej
Aktualności

Co po prezydencji?

Zapraszamy na kolejną debatę z serii spotkań poświęconych polskiej prezydencji Co po prezydencji? Termin: 12 stycznia 2012, godzina 18:00 Miejsce: Res Publica Nowa, Gałczyńskiego 5, Warszawa Celem dyskusji będzie próba całościowej oceny polskich działań w obrębie półrocznej prezydencji. Z perspektywy czasu ocenimy wybór priorytetów i możliwość ich realizacji w niespokojnym okresie.  Jakie oddziaływanie na Europę miało Polskie […]

Czytaj więcej