DNA Miasta | Zespół


STRONA GŁÓWNA | O PROGRAMIE | AKTUALNE PROJEKTY | DOŚWIADCZENIE | WSPÓŁPRACA | KONTAKT |


 Artur Celiński

Artur Celiński

szef zespołu DNA Miasta, członek redakcji Magazynu Miasta i wiceprezes Fundacji Res Publica. Politolog. Inicjator i członek Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych działającego przy Narodowym Centrum Kultury. Miejski aktywista – członek Kongresu Ruchów Miejskich. Ekspert w dziedzinie polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego.

Jędrzej Burszta

Jędrzej Burszta

kulturoznawca, amerykanista, doktorant na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Badacz terenowy, realizator miejskich i etnograficznych projektów badawczych. Interesuje się antropologią miasta, badaniami mobilności oraz relacji kultury popularnej z polityką. W zespole DNA od 2012 roku.

Magda Kubecka

Magda Kubecka

Badaczka i animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa. Pisze doktorat o kondycji kultury w średnich miastach w Polsce. Od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi z obszaru kultury i edukacji, m.in. Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jako animatorka kultury wspiera organizacje i grupy nieformalne w podejmowaniu lokalnych inicjatyw w całej Polsce. Obecnie pracuje z Fundacją „Na Miejscu” oraz Project for Public Spaces przy projektach wokół przestrzeni publicznej. Współpracuje z Pracownią Miejską w Koninie przy tworzeniu sieci miast poprzemysłowych. W 2013 roku dołączyła do zespołu prof. Terry N. Clark’a na University of Chicago zajmującego się badaniem miast. Prowadzi bloga poświęconego tematyce miejskiej Miejski Instytut.

 Zofia Penza

Zofia Penza

socjolożka, badaczka jakościowa, ewaluatorka. Studiowała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Współpracowała m.in. z Fundacją Batorego i Centrum Cyfrowym. Interesuje się badaniem przestrzeni publicznej, lokalności i wielokulturowości.

Michał Sęk

Michał Sęk

geograf, uczestnik badań ewaluacyjnych i terenowych dotyczących m.in. oceny wpływu Polityki Spójności na rozwój polskich miast oraz infrastruktury transportowej w polskich regionach. Stypendysta rządu indonezyjskiego. Interesuje się rozwojem lokalnym i regionalnym oraz ekonomią rozwoju tak w Polsce, jak i w Indonezji.

Marta Żakowska

Marta Żakowska

badaczka i animatorka kultury, absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW i School of Slavonic and East European Studies UCL. Założycielka i redaktorka naczelna Magazynu Miasta. Członkini Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. Autorka licznych tekstów poświęconych przestrzeniom miejskim, wykluczeniom i społecznościom lokalnym publikowanych m.in. w Kulturze Popularnej, Architekturze, Architektura&biznes, Magazynie Miasta, Przekroju, dwutygodniku. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014.

 

Współpracownicy

Marcin Czardybon

Marcin Czardybon

Politolog, doktorant filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, korektor, redaktor „Tekstualiów”. Interesuje się teatrem off-owym, prozą austriacką, europejskimi inicjatywami rewolucyjnymi, teologią wyzwolenia, kulturą żydowską, psychoanalizą, kinem, kampem i współczesną myślą krytyczną.

Marta Gendera

Marta Gendera

historyczka sztuki, kuratorka, prezeska Fundacji Salony. Od 2012 roku prowadzi projekt społecznej rewitalizacji Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze. Interesuje się relacją sztuk wizualnych z miastem. Współpracuje z zielonogórskim BWA oraz Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Marta Sienkiewicz

Marta Sienkiewicz

badaczka życia publicznego, członkini zespołu DNA Miasta od 2012 roku. Socjolożka, studiowała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej (UBC) w Vancouver. Współpracowała badawczo m.in. z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Stowarzyszeniem Miastodwa i Uniwersytetem Oksfordzkim. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Amsterdamskim (UvA), gdzie bada procesy formowania się tożsamości klasowej wśród przedstawicieli miejskiej klasy kreatywnej. Pała miłością do miejskich lasów i plaż.

 Michał Wenzel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

socjolog specjalizujący się w sondażach opinii publicznej, metodologii badań społecznych i statystyce. Pracował w CBOS, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w administracji europejskiej. Odbył staże badawcze w Instytucje Maxa Plancka w Kolonii i w University of Michigan. Członek zespołu badawczego Demokratycznego Audytu Polski, działającego przy Centrum Studiów nad Demokracją SWPS w Warszawie. Publikował w Polsce i za granicą m.in. na temat modeli społeczno-ekonomicznych, wpływu mediów na poglądy polityczne i społeczeństwa obywatelskiego. W zespole DNA Miasta od 2010 roku.

 


| STRONA GŁÓWNA | O PROGRAMIE | AKTUALNE PROJEKTY | DOŚWIADCZENIE | WSPÓŁPRACA | KONTAKT |