DNA Miasta | Współpraca


 | STRONA GŁÓWNA | PROGRAM | AKTUALNE PROJEKTY | ZESPÓŁ | DOŚWIADCZENIE | KONTAKT |


Program DNA Miasta jest naszym sposobem na zrozumienie polityki kulturalnej oraz zamianę naszych doświadczeń i wiedzy na pozytywne rekomendacje dla władz miasta i środowisk tworzących miejską kulturę. Zależy nam na tym, aby wspólnymi siłami i w oparciu o realne możliwości zmieniać na lepsze stan miejskich polityk kulturalnych. Jesteśmy przekonani, że polityka kulturalna może być niezwykle efektywnym narzędziem wzmacniającym społeczności lokalne, a przez to przyśpieszające rozwój miasta.

Jeżeli Państwu również zależy na tym, aby miejska polityka kulturalna stała się przejrzystym, spójnym oraz użytecznym narzędziem przemiany miasta poprzez kulturę – zapraszamy do współpracy.

Pomożemy Państwu:

  • zebrać i usystematyzować wiedzę,
  • stworzyć plan konkretnych działań w krótkiej i długoterminowej perspektywie
  • opracować kształt (regulaminy, opisy) nowych narzędzi – np. program mikrograntów, stypendiów artystycznych lub konkursów dla NGO
  • zbudować dobre partnerstwo i stworzyć dobry klimat wokół polityki kulturalnej
  • przygotować politykę kulturalną do działań wynikających z wyzwań stojącymi dzisiaj przed naszymi miastami – np. wynikającymi z procesów rewitalizacji.

Jesteśmy idealistami – ale naszą wiarę w możliwość pozytywnej zmiany opieramy na bardzo pragmatycznym spojrzeniu na miejskie polityki kulturalne. Wypracowaliśmy własną metodę partnerskiego dialogu, która poprzez połączenie serii badań i warsztatów daje szansę na realizację dobrej polityki kulturalnej, czyli takiej, która uwzględnia zainteresowania mieszkańców i możliwości miasta. Podczas prowadzonych przez nas od 2009 roku projektów badawczych zdobyliśmy unikalną wiedzę na temat funkcjonowania miejskich polityk kulturalnych i relacji zachodzących pomiędzy osobami oraz instytucjami najważniejszymi w tej dziedzinie w Polsce. Pracowaliśmy m.in w Lublinie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu, Szczecinie, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Elblągu, Słupsku, Gdyni, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Radomsku, Wrocławiu i Katowicach. W samej pierwszej połowie 2015 r. przejechaliśmy po Polsce prawie 21 000 km wspierając miasta i społeczności lokalne w lepszej realizacji polityki kulturalnej.

Do współpracy zapraszamy przedstawicieli urzędów miast, pracowników miejskich instytucji kulturalnych, aktywistów, animatorów i badaczy kultury miejskiej oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem nowoczesnej polityki kulturalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi przez Zespół DNA Miasta projektami. Z pewnością dostrzegą Państwo nasze indywidualne podejście do każdego z projektów. Tak będzie również w przypadku ewentualnej współpracy z Państwem – nasze działania są zawsze dostosowywane do aktualnej sytuacji, kontekstu i celów. Jesteśmy otwarci na uwagi, bo przede wszystkim zależy nam na tym, aby pomóc.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji – zwłaszcza w zakresie poniżej zarysowanych obszarach:

  1. Badania i diagnoza stanu polityki kulturalnej miast w oparciu o metodologię „DNA Miasta”, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań poszczególnych miasttaką jak np. diagnoza polityki kulturalnej Gorzowa, Koszalina czy Katowic.
  2. Badania i diagnoza funkcjonowania instytucji kultury w kontekście kulturalno-społecznych potrzeb mieszkańców, istniejącej oferty kulturalnej, potencjału do rozwoju i wprowadzania zmian – tworzenia nowoczesnych instytucji kultury; jak np. raport z badań Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
  3. Diagnoza i analiza istniejących dokumentów strategicznych dot. polityki kulturalnej, doradztwo w sprawie konkursów (np. na przygotowanie wizji rozwoju kultury), wsparcie merytoryczne w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Kultury we współpracy z samorządem i lokalnym środowiskiem.
  4. Prowadzenie warsztatów oraz szkoleń z zakresu polityki kulturalnej dla urzędników, pracowników instytucji kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  5. Organizacja spotkań, wykładów, paneli dyskusyjnych dotyczących nowoczesnego spojrzenia na zarządzanie sektorem kultury na szczeblu samorządowym

 

Kontakt: mail / facebook