Debata: Regeneracja

 

English below

28 lutego, 17:00
ul. Matejki 1/5, Warszawa
(Ambasada Kanady)

Res Publica wraz z Ambasadą Kanady w Polsce zapraszają na dyskusję o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego. W jej ramach odbędą się trzy sesje:

17:00 Przywitanie

 • Leslie Scanlon (Ambasador Kanady w Polsce)
 • Wojciech Przybylski (Fundacja Res Publica)

17:10 W jakim świecie chcą żyć młodzi? | Fireside chat
W gronie nowej generacji przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zastanowimy się nad tym, co powinno stanowić standard w życiu publicznym, a gdzie przebiegają rzeczywiste różnice wśród młodego pokolenia.

 • Hanna Frejlak (Magazyn Kontakt / współpracowniczka ngo.pl)
 • Łukasz Pawłowski (Kultura Liberalna)
 • Kaja Puto (Krytyka Polityczna)
 • Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński)

moderator: Piotr Górski (Res Publica)

18:00 Czy trudno przekazać stery? | Fireside chat
Z przedstawicielami starszego pokolenia porozmawiamy o sensie zmiany pokoleniowej, z czym ona się wiąże oraz czy jest ona obecnie potrzeba?

 • Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog)
 • Rafał Dymek (Fundacja Schumana)
 • Leszek Jażdżewski (Liberte!)

moderator: Wojciech Przybylski (Res Publica)

18:30 Jak angażować innych w działania społeczne? | Motivational speeches
Na spotkaniu zostaną zaprezentowane również działania mogące być przykładem dla nowej generacji społeczeństwa obywatelskiego.

 • Julia Borzeszkowska (Młodzi ponad Podziałami)
 • Krzysztof Izdebski (Fundacja ePaństwo)
 • Marcin Koziej (Akcja Demokracja)

18:45 Poczęstunek i rozmowy

Wydarzenie odbędzie się w języku polski i będzie tłumaczone na angielski.

February 28th, 5:00 pm
ul. Matejki 1/5, Warsaw
(Embassy of Canada to Poland)

Res Publica Foundation along with the Embassy of Canada to Poland would like to invite you for a discussion about the future of civil society. The event will include three informative components:

5:00 pm | Welcome Address

 • Leslie Scanlon (Embassy of Canada to Poland)
 • Wojciech Przybylski (Res Publica Foundation)

5:10 pm | What is the world young people want to live in? | Fireside chat

In the group of the representatives of New Generation civil society, we will reflect on what should be a standard in the public life, and what are the real differences and possible obstacles that the new generation sees.

 • Hanna Frejlak (Magazyn Kontakt / co-works with ngo.pl)
 • Łukasz Pawłowski (Kultura Liberalna)
 • Kaja Puto (Krytyka Polityczna)
 • Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński)

moderator: Piotr Górski (Res Publica)

6:00 pm | Is it difficult to hand over the reins? | Fireside chat

With the representatives of the older generation we will discuss the sense of generational change, what it entails, and whether it is currently needed?

 • Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog)
 • Rafał Dymek (Fundacja Schumana)
 • Leszek Jażdżewski (Liberte!)

moderator: Wojciech Przybylski (Res Publica)

6:30 pm | How to engage others in social activities? | Motivational speeches

Activities setting example for the new generation of civil society will be presented at the meeting.

 • Julia Borzeszkowska (Młodzi ponad Podziałami)
 • Krzysztof Izdebski (Fundacja ePaństwo)
 • Marcin Koziej (Akcja Demokracja)

6:45 | Reception

The meeting will be held in Polish and simultaneously translated into English.