ACTA

Zbierania podpisów w sprawie referendum ACTA trwa.

Do tej pory udało nam się zebrać 1541 podpisów. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Zbieramy nadal, choć niestety ze względu na pracę w redakcji nie możemy być do Państwa dyspozycji, tyle ile byśmy chcieli.

Gdzie: w redakcji Res Publiki Nowej, ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa

Kiedy: pon-pt 9-14 (oprócz czwartku) w innych terminach ew. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, możne również wysyłać uzupełnione listy pocztą

Ponieważ uważamy, że potrzebna jest sensowna debata publiczna o ACTA, popieramy wniosek o referendum. Zapraszamy do odwiedzania strony Referentum ACTA 2012 (można tam pobrać deklarację) dostarczenia do nas podpisanych list lub podpisania listy na miejscu w redakcji.

Opinia publiczna traci na znaczeniu i służy dziś już tylko socjologom, dziennikarzom  i politykom – do wróżenia z fusów. Tyrania większości, o której pisał kiedyś Alexis de Tocqueville, przerodziła się w tyranię sondaży. Tak być nie musi!

Przypominamy!

Referendum jest to forma inicjatywy obywatelskiej, powstająca na wniosek minimum 500 tysięcy obywateli, którzy są pełnoletni i mają pełne prawa wyborcze. Ważny podpis pod wnioskiem musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz odręczny podpis. Podpisując listę popierającą referendum, nie odpowiadamy zarazem na pytanie zawarte w liście, ponieważ odpowiadamy na nie dopiero idąc na referendum. Jeżeli dojdzie do referendum i weźmie w nim udział 50% obywateli uprawnionych do głosowania, wtedy decyzja obywateli nie jest tylko wyrażeniem opinii, ale ma moc wiążącą, z którą rząd musi się liczyć. Jest to nasza jedyna szansa, aby pokazać obecnemu rządowi oraz premierowi Tuskowi, że cierpliwość obywateli ma swoje granice.

50 % zniżki na najnowszy numer kwartalnika czeka na wszystkie osoby, które zdecydują się podpisać wniosek ws. referendum u nas w redakcji. Dlaczego? Bo o tym, jaką rolę ma pełnić opinia publiczna w demokracji, piszemy właśnie w najnowszej „Res Publice”.