Sacrum w czasach kryzysów

Świat Zachodni dotykają dziś liczne kryzysy. Czy przyczynią się one do odrodzenia religii? Jakie będą długofalowe skutki laicyzacji?


Nad tymi pytaniami w międzynarodowym gronie dyskutować będą światowej rangi filozofowie 19 listopada 2015 roku w Warszawie podczas pierwszego Sympozjum Kołakowskiego.

Głównym wydarzeniem będzie wykład otwarty prof. Johannesa Zachhubera z Uniwersytetu Oksfordzkiego pt. „Sekularyzacja i przyszłość Zachodu” o godz. 18.00 w Pałacu Tyszkiewiczów na Uniwersytecie Warszawskim (Krakowskie Przedmieście 32). Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Wstęp wolny.

Wcześniej naukowcy z czołowych ośrodków akademickich z Europy i Ameryki przyjrzą się myśli religijnej Leszka Kołakowskiego. Będą starali się odpowiedzieć na pytanie, czy polski filozof miał rację twierdząc, że jedynie sacrum dostarcza argumentu pozwalającego akceptować życie w pełni, uznając jednocześnie jego nieusuwalną tragiczność.

W dyskusji wezmą udział: prof. Aziz Al-Azmeh (Central European University), prof. John Dunn (University of Cambridge), dr Taras Dobko (Ukraiński Katolicki Uniwersytet), prof. Steven Lukes (New York University), prof. Johannes Zachhuber (University of Oxford), prof. Agata Bielik-Robson (University of Nottingham, Polska Akademia Nauk), dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. Marcin Król (Uniwersytet Warszawski).

Sympozjum Kołakowskiego to cykl spotkań poświęconych myśli polskiego filozofa organizowanych przez trzy ośrodki naukowe: Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Oksfodzki. Celem Sympozjum jest refleksja nad myślą Leszka Kołakowskiego i tematami, które podejmował, przypomnienie oraz utrwalenie jego wyjątkowo bogatego badawczego dorobku.

Wykład otwarty w ramach Sympozjum Kołakowskiego adresowany jest do badaczy, wykładowców i studentów kierunków humanistycznych i społecznych, a w szczególności: filozofii, historii idei, teologii, kulturoznawstwa oraz do osób zainteresowanych nowymi ideami filozofii XXI wieku.

Operatorem tegoroczego spotkania w Warszawie jest Res Publica.

Więcej informacji na stronie: www.uw.edu.pl oraz www.publica.pl w zakładce Programy.

Res Publica Nowa