Dyskusje o przyszłości mediów podczas EFNI

Przyszłość mediów publicznych, konsekwencje zmian w konsumpcji treści oraz zastosowanie big data będą tematami paneli Europejskiego Forum Nowych Idei, których partnerem merytorycznym jest Res Publica.


Skąd biorą się potrzeby i zainteresowania widzów, oraz kto i w jakim stopniu je kreuje? Co będzie interesowało konsumentów mediów przyszłości? Podczas pierwszej dyskusji, 1 października w godz. 12.00-13.30 paneliści porozmawiają o trendach i konsekwencjach zmian w konsumpcji mediów.

O tym, w jaki sposób interpretować dane, żeby lepiej zrozumieć potrzeby obywateli oraz konsumentów, a następnie dostarczyć adekwatne usługi publiczne i konsumpcyjne porozmawiają goście EFNI podczas drugiego panelu, 1 października w godz. 17.30-19.00. Odpowiedzą na pytanie, jak wykorzystać big data do wzrostu innowacyjności oraz produktywności gospodarek. W panelu udział weźmie m.in. Lutz Finger, Chief Data Scientist LinkedIn.

Ostatniego dnia, 2 października w godz. 15.30-17.00 uczestnicy debaty porozmawiają o sytuacji mediów publicznych w Polsce i za granicą. Podejmą tematy realizacji „misji”, odpowiedzialności za widza, wyzwań epoki cyfrowej, telewizji obywatelskiej i finansowania inkluzywnych mediów. Dyskusję poprowadzi szef Wiadomości TVP, Piotr Kraśko, a wśród panelistów będą Michael Knigge, dziennikarz Deutsche Welle; Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Nick Thorpe, dziennikarz BBC; Janusz Daszczyński, prezes TVP i Jan Dworak, przewodniczący KRRiT.

Res Publica wsparła merytorycznie EFNI, przygotowując raporty otwarcia do trzech paneli dyskusyjnych o mediach. Jak twierdzą przedstawiciele Res Publiki, temat mediów i debaty publicznej jest dla nich szczególnie istotny.

– Dziś treść jest ważniejsza niż utarte kanały dotarcia. Dzięki sile sieci społecznościowych pogłębione analizy, ważne eseje mają ponownie szansę konkurować o widza, czytelnika i słuchacza. W Res Publice wierzymy, że idee mają konsekwencje i dlatego współtworzymy przestrzeń do debaty w Polsce oraz na świecie poprzez tytuły takie jak Eurozine (pan-europejski magazyn sieci 80 czasopism idei z Europy), Visegrad Insight (magazyn środkowoeuropejski) oraz poprzez sieć redaktorów Partnerstwo Wolnego Słowa (z krajów Partnerstwa Wschodniego i Europy Środkowej) – argumentuje Wojciech Przybylski.

Raporty otwierające przygotowały redaktorki magazynów Res Publica Nowa i Visegrad Insight: Agnieszka Rosner oraz Anna Wójcik.

Harmonogram paneli dyskusyjnych:
1 października, godz. 12.00-13.30
Co nas kręci, ciekawi, podnieca? Trendy i konsekwencje zmian w konsumpcji mediów

1 października, godz. 17.30-19.00
Big data – siła napędowa gospodarki XXI wieku?

2 października, godz. 15.30-17.00
Media publiczne – między jakością a wynikami

Więcej informacji na stronie www.efni.pl.

Res Publica Nowa