Polityka

Słodka idiotka

Czy naprawdę rzeczywistość pozbawia nas możliwości oceny dobra i zła? Budujemy swój wizerunek jako forpoczty demokracji, ochrony praw człowieka i praworządności, a nie mamy odwagi przyznać się do własnych błędów?

Czytaj więcej
Polityka

Nagi realizm

W lutym to ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji wzięli odpowiedzialność za powstrzymanie przemocy i doprowadzenie do pokojowego rozwiązania kryzysu na Majdanie. Parę tygodni później niemiecki minister spraw zagranicznych deklarował, że nie widzi perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO, a po chwili Polska została wyautowana z gry o przyszłość Ukrainy. Po co nam Trójkąt Weimarski?

Czytaj więcej
Polityka

Boczny tor dyplomacji

Przez dwa dni po świecie krążyła plotka, że Amerykanie negocjowali z Rosjanami w sprawie Ukrainy w Finlandii. Okazało się, że to, czego podobno nie było, jednak się odbyło, a na dodatek jest to podobno „drugi tor dyplomacji”. W ramach tego niby „niespotkania” udział brały dwie grupki specjalistów rosyjskich i amerykańskich szukając scenariusza rozwiązania kryzysu ukraińskiego.

Czytaj więcej
Polityka

Merkel oddaje Ukrainę Putinowi?

Dzisiaj w ramach formatu Unia Europejska – Rosja, Kazachstan i Białoruś, (czyli de facto Unia Euroazjatycka) w Mińsku trwa spotkanie prezydentów Rosji, Białorusi i Kazachstanu oraz trzech Komisarzy UE. Przy okazji zaproszono również prezydenta Ukrainy. Jak sama kanclerz Merkel wyjaśniła, jej wizyta w Kijowie trzy dni temu miała na celu przygotować grunt pod tą wizytę. Cel […]

Czytaj więcej
Polityka

Ukraina. Koniec weselnych kawalkad

Czy Europa po raz kolejny próbuje udobruchać autokratę. Dotychczasowe reakcje prezydenta Barroso i komisarza Fuele są niczym ponowoczesny appeasement. Europa nie może patrzeć bezczynnie i chować się udając, że nic się nie dzieje. Ukraińcy czekają na przygotowanie spójnej i dalekosiężnej strategii. Wyraźne stanowisko Unii Europejskiej, które musi dać obywatelom nadzieję.

Czytaj więcej
Polityka

Ukraina. Osiołkowi w żłoby dano

Ukraina utrzymuje równorzędne stosunki handlowe z Rosją i Unią Europejską. Łącznie stanowią one około 2/3 ukraińskich obrotów handlowych. Dlatego umowa stowarzyszeniowa z UE stworzy podwaliny praworządności, zmieni gospodarkę, klimat inwestycyjny oraz zwiększy dynamikę ukraińskiej gospodarki. W wymiarze geopolitycznym – oderwie Ukrainę od Moskwy za sprawą zmian w strukturze ukraińskiego handlu. Tylko czy do tego dojdzie?

Czytaj więcej
Polityka

Bułgaria. O antykomunistycznych protestach

Protesty w Bułgarii nie ustają. Choć – tak jak większość współczesnych manifestacji – cechuje je antysystemowość, to są przede wszystkim antykomunistyczne. W debatach o kondycji Unii Europejskiej właściwie się je pomija. Tymczasem, jak twierdzi Robert Cooper, to od integracji centrum i peryferii zależy przyszłość wspólnotowego projektu

Czytaj więcej
Polityka

Ukraina w drodze do autorytaryzmu

Demokracja nieliberalna? Za wschodnią granicą UE rośnie potęga poważnie myśląca o likwidacji ostatnich zdobyczy pomarańczowej rewolucji.Potencjalne fiasko starań o zbliżenie Ukrainy do Europy, coraz liczniejsze przypadki nadużywania władzy oraz brak długookresowej strategii tego państwa zagrażają prozachodniemu kierunkowi i skazują Kijów na dryf ku nowo powstającej Unii Euroazjatyckiej.

Czytaj więcej
Polityka

Obłuda europejskiej polityki zagranicznej

29 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję 11317, która podnosi status Autonomii Palestyńskiej do rangi nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ. Rezolucja jest nie tylko zwycięstwem politycznym prezydenta Mahmuda Abbasa, ale również dowodem, iż państwa świata mają jasny stosunek do bieżącego stanu konfliktu bliskowschodniego. Tym samym dokonują trzeźwej oceny sytuacji, niekoniecznie w zgodzie z oczekiwaniami […]

Czytaj więcej