Komentuje społeczne, kulturowe i gospodarcze transformacje Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem polityk dotyczących innowacyjności.

Zakres specjalizacji:

  • innowacje
  • prawo a technologia, postęp technologiczny, społeczne wymiary nowych technologii
  • kobiety w biznesie i polityce
  • Europa Środkowa
  • Grupa Wyszehradzka
  • media i społeczeństwo informacyjne

Sekretarz redakcji Visegrad Insight.

Res Publica Nowa