Asystentka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła prawo (Uniwersytet Warszawski) i socjologię (Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie).

Zakres specjalizacji:

  • prawa człowieka,
  • prawo i polityka,
  • Europa Środkowa i Wschodnia

Członkini redakcji „Res Publiki Nowej”, sekretarz redakcji Visegrad Insight w latach 2012-2017.

Res Publica Nowa