Filozof polityki, specjalistka w zakresie mechanizmów demokratycznych, społeczeństwa obywatelskiego i filozofii prawa.

Zakres specjalizacji:

  • demokracja
  • manifestacje społeczne, demonstracje
  • przywództwo kobiet w polityce
  • konstytucja

Sekretarz redakcji magazynu „Res Publica Nowa”.

Res Publica Nowa