Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik

Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik

Brak w magazynie

Brak w magazynie.

Opis produktu

Nakład papierowy został wyczerpany. Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej.

Zapraszamy do pobierania darmowego pdf pierwszego w historii polskiego tłumaczenia publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik”. Mamy nadzieję, że w drugim kwartale 2015 roku uda nam się dodrukować nakład papierowy.

WERSJA PDF za darmo jest dostępna TUTAJ

Kwestia szerokich konsekwencji faktu starzenia się naszego społeczeństwa poruszana jest co chwilę w polskich dyskusjach publicznych i popierana licznymi danymi. Wzmożona debata na ten temat, zapoczątkowana w dużej mierze przez przedstawicieli starszych pokoleń, uświadamia młodszym pokoleniom, że warto myśleć o starości, przystosowywać miasta i społeczności do oczekiwań osób starszych, w ramach solidarności międzypokoleniowej i ze względu na nasze przyszłe potrzeby oraz jakość naszego życia w jego późniejszych etapach. Czas więc na rzetelną kontynuację naszej pracy nad przystosowywaniem polskiego środowiska miejskiego do oczekiwań pokoleń, które nas wychowały. Czas też na pracę nad świadomym przystosowywaniem miast do naszych przyszłych potrzeb. Podstawowym stojącym obecnie przed nami zadaniem jest przede wszystkim zmierzenie się ze zjawiskiem dyskryminacji ze względu na wiek i praca nad rozwojem solidarności międzypokoleniowej. Przemianę w życiu miejskim trzeba więc kontynuować między innymi dzięki przemianie w zakresie społecznej świadomości oraz kultury i społecznej redefinicji zjawiska starzenia się, młodości i starości.

W dyskusjach dotyczących starzenia się społeczeństwa, które przetoczyły się przez Polskę, pojawiała się już Globalna Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia (The WHO Global Age-friendly Cities and Communities Network). Omawiana była też publikacja WHO Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik. Wyrażenie Age-friendly Cities and Communities tłumaczone było jednak jako Miasta i Gminy Przyjazne Starszemu Wiekowi lub Miasta i Gminy Przyjazne Seniorom/Ludziom Starszym. Po lekturze przewodnika WHO i konsultacjach z jedną z koordynatorek sieci mam nieodparte wrażenie, że działania sieci WHO skupiają się m.in. na redefinicji pojęcia starości i społecznej roli młodości oraz na uświadamianiu młodszym pokoleniom, że doświadczenie starzenia się jest zjawiskiem międzypokoleniowym, dotyczącym w takiej samej mierze dwudziestolatków, jak i osiemdziesięciolatków, choć w różnych wymiarach. Tylko społeczeństwo uznające to doświadczenie jako doświadczenie wspólne oraz kreujące wspólnie, międzypokoleniowo jego społeczny charakter, ma szansę być społeczeństwem przyjaznym starzeniu. Słowo „Age” tworzące wyrażenie „Age-friendly Cities” jest w związku z tym czasownikiem i określa proces starzenia się, w którym aktywny udział biorą przedstawiciele wszystkich pokoleń. Praca Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu WHO – w ramach której organizacja ta tworzy globalną sieć wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z przystosowywaniem miast, gmin oraz społeczności do potrzeb starzenia się na różnych poziomach – skupiona jest więc na wspieraniu rozwoju gmin i społeczności przyjaznych ludziom w każdym wieku i zaspokajających potrzeby wszystkich swoich członków, nie tylko młodych.

Mam nadzieję, że niniejszy „przewodnik” opublikowany z inicjatywy „Magazynu Miasta” wydawanego przez Fundację Res Publica i Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, sfinansowany ze środków ASOS 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wraz z naszymi działaniami wokół niego prowadzonymi w ramach programu Starsze Miasta zainspirują polskie samorządy, urzędników i mieszkańców do współpracy z WHO oraz konsekwentnej kontynuacji pracy nad przystosowywaniem polskich przestrzeni zurbanizowanych do potrzeb różnych pokoleń przy wsparciu ekspertów Sieci. Warto też korzystać z wiedzy wypracowanej przez WHO, nawet nie przystępując do Sieci i podejmować kolejne kroki w celu skutecznego działania na rzecz procesu starzenia się i jakości życia starszych mieszkańców naszych miast.

Życząc przyjemnej i konstruktywnej lektury, oddajemy w Państwa ręce pierwsze w Polsce tłumaczenie przewodnika Światowej Organizacji Zdrowia. Mam ogromną nadzieję, że przyczyni się ono do rzetelnego rozwoju debaty i działań związanych z faktem postępującego starzenia się naszego społeczeństwa.

Marta Żakowska, redaktorka polskiego wydania książki „Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik”

asos logo

Dodatkowe informacje

Redakcja

Marta Żakowska

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj