Magazyn Miasta: Krajowa Polityka Miejska – 7

Magazyn Miasta: Krajowa Polityka Miejska – 7

Opcje zakupu:
Plik MOBI (Kindle), ePub, PDF 7
Kup
Wydanie papierowe 7
Prenumerata 4 numery - wydanie papierowe

Opis produktu

Krajowa Polityka Miejska to przede wszystkim obietnica  odzyskania kontroli nad rozwojem polskich miast i stworzenia warunków rozwoju zwartych, niskoemisyjnych i przyjaznych do życia przestrzeni miejskich. Dzięki KPM rząd chce zobowiązać podległe sobie jednostki do spójnego i konsekwentnego działania w ich kontekście i wskazać samorządom dobre praktyki rządzenia, zachęcając je do realizacji nakreślonej w dokumencie wizji rozwoju. Istotne pytanie, które każdy rozsądny człowiek musi sobie zadać, brzmi: czy ta obietnica ma jakiekolwiek pokrycie?

Przyzwyczajono nas już do tego, że polskie strategie i dokumenty mówią swoje, ale życie pisze własne, równoległe scenariusze. Krytycy Krajowej Polityki Miejskiej wskazują więc, że stanowi ona zaledwie zbiór pobożnych życzeń. Sposób powstawania dokumentu, liczba zaangażowanych w ten proces ekspertów, samorządowców i mieszkańców naszych miast, otwartość i transparentność całego procesu przekonują jednak, że KPM ma dużą szansę stać się niezwykle istotnym i wpływowym krokiem. Dlatego też zdecydowaliśmy się wydać numer magazynu Miasta poświęcony Krajowej Polityce Miejskiej numer. Obserwowaliśmy prace nad tym dokumentem od samego początku procesu jego powstawania. Uczestniczyliśmy w poświęcanych mu spotkaniach i warsztatach organizowanych przez MIiR. Opiniowaliśmy jego treść i zgłaszaliśmy uwagi autorom. Z nieukrywanym entuzjazmem obserwowaliśmy kierunek, w jakim zmieniała się jego treść pod wpływem konsultacji społecznych. Przeżywaliśmy też momenty zwątpienia, gdy okazywało się, że nie wszystko w KPM może zostać zapisane tak, jakbyśmy tego chcieli.

Zdecydowaliśmy więc, że chcemy przybliżyć naszym czytelnikom treść Krajowej Polityki Miejskiej. Prezentujemy ją taką, jaka jest – z jej zaletami i wadami, mocnymi punktami i tymi, których treść może rozczarowywać. Do współpracy zaprosiliśmy grono znakomitych ekspertów, których komentarze towarzyszą prezentowanym przez nas wątkom dokumentu. Jesteśmy przekonani, że przyczynimy się w ten sposób do realizacji głównego celu Krajowej Polityki Miejskiej – rozbudzenia debaty wokół obecnej kondycji i przyszłości naszych miast.

KPM z pewnością jednak nie uratuje ich samodzielnie przed katastrofą, której możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości, jeżeli nie wpłyniemy na obecny kierunek rozwoju polskich przestrzeni zurbanizowanych. Wieloletnie zaniedbania sprawiają, że musimy dzisiaj mierzyć zamiary na dostępne siły, a nie działać odwrotnie. Krajowa Polityka Miejska jest w tym kontekście jedyną tak poważną, kompleksową i konstruktywną, biorącą pod uwagę aktualne możliwości i bariery propozycją skierowania rozwoju polskich miast na właściwe tory. Największą szansą tego dokumentu jesteśmy my wszyscy – mieszkańcy mówiący o miastach i rozumiejący ich sytuację, poszukujący rozwiązań i recenzujący te, które stworzyli inni, uczestniczący aktywnie w procesach podejmowania decyzji i zachęcający do tego innych. Od naszego zaangażowania zależy jakość dyskusji o mieście, a w efekcie także odpowiedź na pytanie, czy w głowach włodarzy, mieszkańców i użytkowników miast znajdzie się miejsce na Krajową Politykę Miejską.

spis tresci mm7

 

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj