DNA Miasta: Gorzów 2015

DNA Miasta: Gorzów 2015

Zespół DNA Miasta i „Magazynu Miasta” prezentuje raport Kultura bez granic. Potrzeby kulturalne najstarszych mieszkańców polskich miast.

 

Opcje zakupu:
DNA Miasta: Gorzów 2015 Kup

Opis produktu

Raport do pobrania w naszej księgarni w formacie PDF

Gorzów Wielkopolski od kilku lat prowadzi proaktywną politykę kulturalną, czym wyróżnia się pozytywnie na tle innych polskich miast. W 2013 roku miasto przyjęło Strategię Rozwoju Kultury do roku 2020, która określiła najważniejsze cele działań władz w dziedzinie polityki kulturalnej. Sytuacja nie jest jednak tak dobra, jak mogłoby się wydawać. W ramach badań DNA Miasta szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego aż 81 proc. respondentów naszego badania nie jest usatysfakcjonowana stanem kultury w mieście.

Prezentujemy raport podsumowujący nasze działania w Gorzowie. To kolejne miasto, które zaufało naszej metodzie i podjęło wyzwanie związane z modernizacją swojej polityki kulturalnej. Polecamy również lekturę raportu ze Słupska, a już niebawem będzie można także przyjrzeć się polityce kulturalnej Olsztyna, Katowic, Koszalina i Jeleniej Górze. W marcu zaś czeka nas premiera raportu z badań „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2015”. Jej przedsmak daje specjalne wydanie Magazynu Miasta, które za darmo można pobrać TUTAJ.

Więcej o naszym raporcie można przeczytać TUTAJ.


Pracując w Gorzowie Wielkopolskim, chcieliśmy dowiedzieć się, jak definiowane są dzisiaj w mieście odpowiedzialność władz za rozwój kultury i zaspokojenie potrzeb jej odbiorców – mieszkańców. Istotne było dla nas znalezienie możliwych dróg modernizacji tej polityki. Do udziału w badaniu w pierwszej kolejności zaprosiliśmy grupę osób, która może być uznawana za liderów bądź też reprezentantów opinii twórców i animatorów gorzowskiej kultury. Ważnym źródłem wiedzy były dla nas wywiady indywidualne (IDI) przeprowadzone z wybranymi przedstawicielami środowiska kultury, którzy aktywnie działają na rzecz jej rozwoju. Do szerzej rozumianego środowiska kultury pomogła nam dotrzeć ankieta internetowa. Wypełnili ją pracownicy instytucji, indywidualni twórcy oraz dziennikarze. Na podstawie wywiadów, ankiet oraz obserwacji terenowych przygotowaliśmy gorzowską mapę kultury. Na zakończenie procesu badawczego zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami środowiska kultury. Jego celem było pogłębienie wcześniejszych metod badań i uzyskanych za ich pomocą wniosków. W warsztacie wzięli przedstawiciele urzędu miasta, instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i niezależni twórcy. Pracowaliśmy na danych zastanych i istniejących dokumentach – począwszy od obowiązującej Strategii Rozwoju Kultury, poprzez sprawozdania merytoryczne instytucji kultury, aż po dane finansowe (z lat 2010 – 2015).

Realizację gorzowskiej diagnozy koordynowała Marta Gendera. Współautorami raportu są Artur Celiński i Michał Sęk. Proces ten był również wspierany przez pozostałych członków zespołu DNA Miasta: Małgorzatę Cichecką, Marcina Czardybona, Macieja Foltę, Martę Genderę, Zofię Penzę, Michała Wenzla oraz Martę Żakowską. Raport Dna Miasta Gorzów powstał na zlecenie Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj