GILL-PIĄTEK: Miejska tożsamość z politycznego wyboru

GILL-PIĄTEK: Miejska tożsamość z politycznego wyboru

Z Hanną Gill-Piątek, dyrektorką Wydziału Spraw Społecznych UM Gorzowa Wielkopolskiego, wcześniej związaną z Biurem ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta UM Łodzi rozmawia Artur Celiński

GILL-PIĄTEK: Miejska tożsamość z politycznego wyboru
GLAESER: Miasta dla czterdziestoletnich rodziców

GLAESER: Miasta dla czterdziestoletnich rodziców

Tożsamości miasta nie można wypracować metodą „kopiuj, wklej”. Należy uważnie patrzeć na swoją historię i budować tożsamość lokalną na tym, co w niej istotnego

GLAESER: Miasta dla czterdziestoletnich rodziców

Res Publica Nowa