DNA Miasta | Współpraca


 | STRONA GŁÓWNA | PROGRAM | AKTUALNE PROJEKTY | ZESPÓŁ | DOŚWIADCZENIE | KONTAKT |


Program DNA Miasta jest naszym sposobem na zrozumienie polityki kulturalnej oraz zamianę naszych doświadczeń i wiedzy na pozytywne rekomendacje dla władz miasta i środowisk tworzących miejską kulturę. Zależy nam na tym, aby wspólnymi siłami i w oparciu o realne możliwości zmieniać na lepsze stan miejskich polityk kulturalnych. Jesteśmy przekonani, że polityka kulturalna może być niezwykle efektywnym narzędziem wzmacniającym społeczności lokalne, a przez to przyśpieszające rozwój miasta.

Jeżeli Państwu również zależy na tym, aby miejska polityka kulturalna stała się przejrzystym, spójnym oraz użytecznym narzędziem przemiany miasta poprzez kulturę – zapraszamy do współpracy.

Pomożemy Państwu:

  • zebrać i usystematyzować wiedzę,
  • stworzyć plan konkretnych działań w krótkiej i długoterminowej perspektywie
  • opracować kształt (regulaminy, opisy) nowych narzędzi – np. program mikrograntów, stypendiów artystycznych lub konkursów dla NGO
  • zbudować dobre partnerstwo i stworzyć dobry klimat wokół polityki kulturalnej
  • przygotować politykę kulturalną do działań wynikających z wyzwań stojącymi dzisiaj przed naszymi miastami – np. wynikającymi z procesów rewitalizacji.

Jesteśmy idealistami – ale naszą wiarę w możliwość pozytywnej zmiany opieramy na bardzo pragmatycznym spojrzeniu na miejskie polityki kulturalne. Wypracowaliśmy własną metodę partnerskiego dialogu, która poprzez połączenie serii badań i warsztatów daje szansę na realizację dobrej polityki kulturalnej, czyli takiej, która uwzględnia zainteresowania mieszkańców i  możliwości miasta. Podczas prowadzonych przez nas od 2009 roku projektów badawczych zdobyliśmy unikalną wiedzę na temat funkcjonowania miejskich polityk kulturalnych i relacji zachodzących pomiędzy osobami oraz instytucjami najważniejszymi w tej dziedzinie w Polsce. Pracowaliśmy m.in w Lublinie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu, Szczecinie, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Elblągu, Słupsku, Gdyni, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Radomsku, Wrocławiu i Katowicach. W samej pierwszej połowie 2015 r. przejechaliśmy po Polsce prawie 21 000 km wspierając miasta i społeczności lokalne w lepszej realizacji polityki kulturalnej.

Do współpracy zapraszamy przedstawicieli urzędów miast, pracowników miejskich instytucji kulturalnych, aktywistów, animatorów i badaczy kultury miejskiej oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem nowoczesnej polityki kulturalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi przez Zespół DNA Miasta projektami. Z pewnością dostrzegą Państwo nasze indywidualne podejście do każdego z naszych projektów. Tak będzie również w przypadku ewentualnej współpracy z Państwem – nasze działania są zawsze dostosowywane do aktualnej sytuacji, kontekstu i celów. Jesteśmy otwarci na uwagi, bo przede wszystkim zależy nam na tym, aby pomóc.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji – zwłaszcza w zakresie poniżej zarysowanych obszarach:

  1. Badania i diagnoza stanu polityki kulturalnej miast w oparciu o metodologię „DNA Miasta”, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań poszczególnych miasttaką jak np. diagnoza Polityki Kulturalnej Radomska
  2. Prowadzenie warsztatów oraz szkoleń z zakresu polityki kulturalnej dla urzędników, pracowników instytucji kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  3. Organizacja spotkań, wykładów, paneli dyskusyjnych dotyczących nowoczesnego spojrzenia na zarządzanie sektorem kultury na szczeblu samorządowym.
  4. Wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu dokumentów strategicznych dot. polityki kulturalnej oraz działań międzysektorowych uwzględniających kulturę (np. programów rewitalizacji).

 

Kontakt: mail / facebook