DNA Miasta | Aktualne projekty


STRONA GŁÓWNA | O PROGRAMIE | ZESPÓŁ | DOŚWIADCZENIE | WSPÓŁPRACA | KONTAKT |


Kultura na peryferiach: studium przypadku społeczności lokalnej

W okresie listopad-grudzień 2016 roku realizujemy na zlecenie Narodowego Centrum Kultury pilotaż badania mającego na celu zidentyfikowanie czynników odpowiedzialnych za procesy rozwoju bądź zanikania działalności kulturalnej w ośrodkach położonych poza dużymi ośrodkami miejskimi. Pomysłodawcą badania jest działający przy NCK Zespół ds. Polityki Lokalnej, który na podstawie uzyskanych wyników planuje stworzyć zestaw rekomendacji dla lokalnych i centralnych polityk kulturalnych służących wzmacnianiu tych działań kulturalnych, które przeciwdziałają negatywnym procesom, takim jak m.in. pustynnienie obszarów peryferyjnych. Badanie prowadzimy w jednej z 6 wybranych przez Zespół lokalizacji, która położona jest w regionie centralnym (wg NTS-1), obejmującym województwa łódzkie i mazowieckie.

Badanie funkcjonowania i potencjału Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

We wrześniu 2016 roku rozpoczęliśmy badania w Krotoszynie. To prawie 30-tysięczne miasto przyciągnęło w ostatnim czasie sporo uwagi – jako jeden z niewielu ośrodków tej wielkości zrezygnował z Dni Miasta na rzecz cyklicznych koncertów na rynku. Kontrowersyjna zmiana przeprowadzona została przez Krotoszyński Ośrodek Kultury (KOK) i na tej miejskiej instytucji kultury skupimy się w badaniu. Za pomocą wywiadów, ankiety online i analizy dokumentów zastanych zidentyfikujemy sposoby działania, słabe i mocne strony, potencjał oraz możliwe kierunki rozwoju instytucji. Skupimy się na kilku tematach takich jak zespół, oferta, odbiorcy działań, zarządzanie czy finanse. Aby dobrze zrozumieć pracę ośrodka kultury zbadamy kontekst, w jakim funkcjonuje, czyli szerszą panoramę kulturalną miasta: otoczenie KOK, obecność innych miejsc kultury, środowisko ludzi kultury. Efekt końcowy badania stanowić będzie publikacja raportu wraz z rekomendacjami, który ukaże się w styczniu 2017 roku.

infografika

Program „Kultura. Rozwój. Olsztyn”

Od listopada 2014 roku wraz z władzami Olsztyna, Obywatelską Radą Kultury oraz Zespołem ds. Miejskich Polityk Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury prowadzimy proces budowania mądrej i odpowiedzialnej polityki kulturalnej. Wykorzystując metodę „DNA Miasta” staramy się wypracować porozumienie władz, środowisk twórczych i mieszkańców na temat strategii rozwoju kultury Olsztyna i jej roli w życiu miasta. Budowana strategia ma być nie tylko odpowiedzią na wyzwania stojące przed sektorem kultury, ale także wskazaniem, w jaki sposób kultura może zostać zaangażowana w innych obszarach polityki miasta.

Proces budowania strategii rozwoju kultury w Olsztynie rozpoczęliśmy od przeprowadzenia diagnozy obecnego stanu polityki kulturalnej i zdefiniowania czekających nas wyzwań. Poprzez debaty, warsztaty i spotkania z zainteresowanymi olsztyńską kulturą aktorami społecznymi krok po kroku tworzymy strategię rozwoju polityki kulturalnej Olsztyna.

maladnaolsztyn

Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych

Doświadczenia programu „DNA Miasta”, a przede wszystkim raport „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne” stały się źródłem idei powołania Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych funkcjonującym przy Narodowym Centrum Kultury.  Cele zespołu to:

  •    inicjowanie badań i analiz istotnych dla tworzenia miejskich polityk kulturalnych,
  •    tworzenie systemów wsparcia merytorycznego,
  •    popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w zakresie miejskich polityk kulturalnych.

W skład Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych wchodzą eksperci z organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury: Bogna Świątkowska (Przewodnicząca), Artur Celiński, Aleksandra Litorowicz, Szymon Pietrasiewicz, Marcin Poprawski, Aleksandra Szymańska i Katarzyna Wojnar.

Więcej na temat działań Zespołu można przeczytać na stronach Narodowego Centrum Kultury.


STRONA GŁÓWNA | O PROGRAMIE | ZESPÓŁ | DOŚWIADCZENIE | WSPÓŁPRACA | KONTAKT |