Sorel: Organizacja demokracji

Sorel: Organizacja demokracji

Dlaczego demokracja potrzebuje biurokracji, choć ta z demokratycznym porządkiem nie ma nic wspólnego? I jak z tym żyć?

Sorel: Organizacja demokracji
Leder: Przyczyna pragnienia w polskiej polityce

Leder: Przyczyna pragnienia w polskiej polityce

Jest coś strukturalnie podobnego pomiędzy skutkami rewolucji 1905 roku, polegającymi na ogromnym wzmocnieniu, w ciągu dziesięciu lat, ideologii Narodowej Demokracji, a skutkami rewolty 1956 roku.

Leder: Przyczyna pragnienia w polskiej polityce

Res Publica Nowa