AVINERI: Rozprawa z Manifestem Komunistycznym

AVINERI: Rozprawa z Manifestem Komunistycznym

W Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej przypominamy esej Shlomo Avineriego z 1998 roku poświęcony broszurze, która wpłynęła na dzieje świata i rozumienie sprawiedliwości społecznej

AVINERI: Rozprawa z Manifestem Komunistycznym

Res Publica Nowa