TOKARCZUK: Kłamstwo, czyli pięć minut niedźwiedzia

TOKARCZUK: Kłamstwo, czyli pięć minut niedźwiedzia

Subiektywne poczucie prawdy wiąże się zawsze z aktem oceny, jest to świadomy akt woli – uznaję, że coś jest prawdziwe, i na dodatek przyjmuję konsekwencje

TOKARCZUK: Kłamstwo, czyli pięć minut niedźwiedzia
COUDENHOVE-KALERGI: Paneuropa

COUDENHOVE-KALERGI: Paneuropa

Jeden z pierwszych manifestów na rzecz integracji europejskiej napisany w 1923 roku

COUDENHOVE-KALERGI: Paneuropa

Res Publica Nowa