JEDLICKI: Organizowanie nienawiści

JEDLICKI: Organizowanie nienawiści

Jak poznać kampanie podburzania ludzi przeciwko ludziom? Przypominamy esej Jerzego Jedlickiego sprzed 30 lat, mogący być miarą przykładaną do rzeczywistości niezależnie od czasów

JEDLICKI: Organizowanie nienawiści
MENCWEL: Społeczeństwo obywatelskie w polskiej tradycji

MENCWEL: Społeczeństwo obywatelskie w polskiej tradycji

Społeczeństwo rozproszone łatwo podlega manipulacjom, a właściwe mu państwo równie łatwo z demokratycznego przeradza się w autorytarne - Andrzej Mencwel w rozmowie z Piotrem Górskim

MENCWEL: Społeczeństwo obywatelskie w polskiej tradycji

Res Publica Nowa